Välkommen

        till Laxede camping

Laxede camping

Vänster  igen efter ca 300 meter. Kör över dammen på Laxede kraftstation. Skyltar finns som hänvisar till Laxede camping

Väg  97. 17 km norr om Harads  Sväng vänster vid rastplatsen direkt efter bron över Luleå    älv.

Edefors rastplats vid väg 97

 

17 km till Harads

Bensin  kiosk  Gulf 0928-100 75


Butik Coop HARADS

Service

             


Mat 

Svantes Bistro & café 0928-70 30 60

Butik

Harads maskin och fritid 0928- 10056