17 km till Harads

Bensin kiosk Bilisten 0928-1075

 

Butik Konsum 0928-10013

Välkommen

till Laxede camping

Laxede camping

Vänster igen efter ca 300 meter. Kör över dammen på Laxede kraftstation. Skyltar finns som hänvisar till Laxede camping

Väg 97. 17 km norr om Harads Sväng vänster vid rastplatsen direkt efter bron över Luleå älv.

Edefors rastplats vid väg 97

Service

 

Boende mat

 

Treehotel 0928-10300

Butik

Harads maskin och fritid 0928- 10056